Inwentaryzacja i waloryzacja turystyczna

Właściwa promocja turystyczna danego regionu powinna się opierać na możliwie najszerszym poznaniu jego walorów. Nie powinno się tu ograniczać do uwypuklania konwencjonalnych atrakcji turystycznych o pierwszorzędnym znaczeniu, ale przez nie dać możliwość poznania tych mniej znanych, drugorzędnych. Często turyści nie podróżują już tylko do samych obiektów, ale chcą coś przeżyć, zetknąć się z lokalną kulturą, czegoś dowiedzieć. Atrakcja turystyczna nierzadko nabiera swojego znaczenia wtedy, kiedy zostanie przedstawiona odbiorcy w formie tablicy, mapy, przewodnika, trasy lub innej infrastruktury. Zapraszam zatem do współpracy w inwentaryzacji turystycznej w celach promocyjnych, projektowaniu lub rewitalizacji szlaków turystycznych i spacerowych. W trakcie gromadzenia informacji sięgam do możliwie jak najszerszej literatury, zbieram informacje w terenie i robię dokumentację fotograficzną przede wszystkim w następujących tematach:
  • historia, kultura, architektura
  • przyroda i krajobraz
  • infrastruktura turystyczna terenu i jej powiązanie z regionem
Zebrane informacje mogą posłużyć do opracowania folderu lub przewodnika, a także do odkrycia nowych lub uwypuklenia istniejących atrakcji turystycznych w regionie. Przykłady zrealizowanych projektów możecie Państwo znaleźć tu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.