Zajęcia terenowe, zielone szkoły

Metoda zajęć terenowych pozwala na pełniejsze poznanie rzeczywistości niż w przypadku pozostałych metod. Tutaj rzeczywistość przeżywamy, pozwalając wyrażać nasze odczucia. Definicje, reguły, pojęcia nie są już tak suche i możemy je wskazać na konkretnych przykładach. To samo miejsce w terenie jest inne o każdej porze dnia i roku i zawsze zaobserwujemy inne zjawisko. Tego typu lekcje mają największe znaczenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i edukacji regionalnej, ale istnieją też ciekawe propozycje dla polonistów, czy historyków. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają pomoce i arkusze do uzupełniania i wpisywania swoich obserwacji. Na życzenie przeprowadzam test sprawdzający pod koniec lekcji. Możliwe jest też połączenie dwóch tematów podczas jednych zajęć. Przykładowe tematy zajęć terenowych KaszubyOferta edukacji przyrodniczej (pobierz PDF). Karpaty:
  • Wiosenna podróż w czasie na Babiej Górze - roślinność pięter roślinnych w Karpatach.
  • Energia wodna Soły, Skawy, Raby, Dunajca - czysta, czy szkodliwa?
  • Ścieżkami wołoskich pasterzy - ginący krajobraz polan w Gorcach.
  • Pienińskie uroczyska - wpływ warunków siedliskowych na roślinność Pienin.
Inne:
  • Nie taka straszna mapa - uczymy się czytać mapę topograficzną, turystyczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.