Zrealizowane zlecenia i projekty

2015: Pomysłodawca projektu i instruktor młodzieży ponadgimnazjalnej w przedsięwzięciu "Aktywna młodzież w środowisku lokalnym". 2015: Ekspert - członek zespołu roboczego pracującego nad Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2015-2022. 2013-2015: Międzynarodowy Dzień Przewodnika na Kaszubach 2013-2015. Współorganizacja i partnerstwo w organizacji weekendowego bezpłatnego zwiedzania z przewodnikami w kaszubskich miastach - Kartuzach, Bytowie i Kościerzynie. Działania w zakresie public relations - informacje o imprezie w regionalnych i lokalnych rozgłośniach radiowych, prasie i mediach internetowych oraz na Facebooku. 2012-2015: Trasy narciarskie na środkowych Kaszubach. Doradztwo w zakresie planowania szlaków narciarskich w gminie Somonino w miejscowości Piotrowo, Połęczyno Z pùrgama w kaszëbsczé nórcëczi oraz w Lesie Hopowskim.   (sierpień 2012 - luty 2015). 2012-2013: Turystyka kulturowa - doradztwo dla lokalnych grup rybackich województwa pomorskiego pod kątem tworzenia nowego produktu turystyki kulturowej. Autor koncepcji Pomorskiego Szlaku Rybackiego, którego idea rozwinęła się w później w Północny Szlak Rybacki. (listopad 2012 - luty 2013). 2012-2015: Współpraca z miastem Borsza (Rumunia). Doradztwo z zakresu promocji dla przedstawicieli miasta Borsza w regionie Maramuresz w Rumunii. Organizacja pobytu na targach turystycznych TOURSALON w Poznaniu (październik 2012). Udzielanie informacji i obsługa klientów na stoisku targowym. 2012: Szkolenia - infrastruktura turystyczna (czerwiec 2012). Prowadzenie szkolenia terenowego podczas wizyty studyjnej przedstawicieli regionu Pszawii i Chewsuretii (Gruzja). Prezentacja infrastruktury turystycznej w polskich Beskidach. Projekt: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego w regionie Pszawi-Chewsuretii. 2012: Trasa konna "Pętla Kolańska" - środkowe Kaszuby (październik 2011 - marzec 2012). Stworzenie koncepcji, opracowanie przewodnika i doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia. Zdjęcia z otwarcia patrz TU. 2011: Trasa rowerowa "Szlak Hutniczy" na środkowych Kaszubach (sierpień - październik 2011). Sporządzenie koncepcji tematu, nazwy i przebiegu trasy rowerowej. Wykonanie opisu krajoznawczego jako materiału do przewodnika po szlaku. 2002-2011: Trasa rowerowa "Kamienne kręgi" Ostrzyce - Trątkownica - Ostrzyce na środkowych Kaszubach. Prowadzi ze znanej miejscowości letniskowej nad Jeziorem Ostrzyckim do cmentarzyska kurhanowego i kręgów kamiennych. Projekt zawierał  wykonanie koncepcji trasy oraz sporządzenie opisu krajoznawczego (sierpień 2002). Aktualizację przebiegu trasy i rozszerzenie opisu krajoznawczego wraz z dokumentacją fotograficzną wykonano po ośmiu latach. Do moich obowiązków należało także: opracowanie tablic informacyjnych, współpraca z firmą kartograficzną przy uzupełnianiu i aktualizacji mapy dołączonej do publikacji oraz współpraca z firmą graficzną przy projektowaniu znaków i tablic informacyjnych. Na koniec poprowadziłem promocyjny przejazdu trasy rowerowej wraz z udzieleniem informacji krajoznawczej (czerwiec 2011). Relacja z ponownego otwarcia szlaku - TU. 2008: Mapa turystyczna "Kaszuby Środkowe" wyd. Compass. Wykonanie korekt, uzupełnień i aktualizacji do drugiego wydania (marzec 2008)> Niestety, w wyniku błędu edytorskiego wydawnictwa, ukazała się tylko ich część. 2011: Szlaki rowerowe powiatu kartuskiego. Pomiar wszystkich szlaków w celu sporządzenia profili wysokościowych do publikacji promocyjnej (sierpień 2011). 2007: City-Tours/City-Breaks - atlas turystyczny po Szwajcarii Kaszubskiej. Współpraca w opracowaniu części tekstowej atlasu turystycznego (wrzesień 2007) . Wykonanie opisu tras wycieczek drogowych, kolejowych, rowerowych, pieszych i kajakowych; stworzenie słowniczka krajoznawczego i zebranie informacji praktycznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.