Przewodnik w strojach regionalnych i historycznych

Wielu z nas odwiedzając inny kraj lub region taki, jak Kaszuby, chciałoby możliwie namacalnie posmakować jego kultury i historii. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw, dla wszystkich zainteresowanych przeszłością i dziedzictwem Kaszub od 2015 roku oprowadzam wycieczki również w strojach historycznych i regionalnych. Wzmacniają one siłę przekazu i pozwalając nawiązać do trudniejszych tematów. Przy ich pomocy mogę prowadzić wycieczki tematyczne lub z elementami fabularyzacji, i wcielania się w postacie fikcyjne i historyczne. Stroje zostały wykonane w ramach przedsięwzięcia pt. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez wprowadzenie nowoczesnych form przewodnictwa turystycznego na środkowych Kaszubach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
Współczesny kaszubski strój świetlicowy

Współczesny kaszubski strój świetlicowy

Kaszubski strój świetlicowy (współczesny) Etnografowie zrekonstruowali ten strój po 1945 roku na podstawie wcześniejszych relacji, szkiców, opisów i zdjęć. W podobnych wariantach pojawia się on od czasu do czasu z okazji wielkich uroczystości i używany jest przez zespoły folklorystyczne. Tematyka wycieczek: kultura i zwyczaje współczesnych Kaszubów, haft kaszubski, kaszubska muzyka ludowa            
Strój kaszubski z Goręczyna. Lata 30-ste XX wieku.

Strój kaszubski z Goręczyna. Lata 30-ste XX wieku.

Rekonstrukcja stroju ze środkowych Kaszub z lat 30-stych XX wieku Ubiór został zrekonstruowany w oparciu o badania Józefa Gajka: jego rysunki, opisy i akwarele przedstawiające mieszkańców Goręczyna. Ciekawie przedstawia jak zmienił się strój na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tematyka wycieczek: historia i dawne zwyczaje Kaszubów, legendy i mitologia kaszubska, literatura kaszubska, dawne pieśni ludowe, dzieje dawnego powiatu kartuskiego          
Habit mnicha kartuskiego

Habit mnicha kartuskiego

Habit kartuza Strój mnicha kartuskiego praktycznie nie zmienił się na przestrzeni dziejów tego zakonu. Do dziś stanowi go tunika i ubierana na wierzch kukulla z kapturem, której płaty spięte są po bokach pasami materiału. Nawiązuje on do zakonników, którzy przez niemal 500 lat prowadzili klasztor w dzisiejszych Kartuzach Tematyka wycieczek: fabularyzacja - przeor Jerzy Schwengel - kronikarz XVII-wiecznych dziejów Pomorza, historia i architektura dawnego klasztoru Raj Maryi w Kartuzach, życie codzienne kartuzów          
Strój turysty z końca XIX w.

Strój turysty z końca XIX w.

Stylizowany strój turysty z końca XIX wieku Inspiracją do jego stworzenia były pocztówki sprzed ponad stu lat prezentujące Szwajcarię Kaszubską. Nazwę tej krainie nadali Niemcy, którzy byli pierwszymi udokumentowanymi turystami. Z biegiem czasu pojawiali się i Polacy. Tematyka wycieczek: turystyka w Szwajcarii Kaszubskiej na przełomie XIX/XX w., dawne relacje i wspomnienia podróżujących na Kaszuby, dawne i współczesne punkty widokowe na środkowych Kaszubach     Inne zdjęcia: Strój kaszubski z Goręczyna. Lata 30-ste XX wieku. Strój turysty z końca XIX w.  

Możliwość komentowania jest wyłączona.